ÅRET RUNT 9/2017 AV STINA HELMERSSON FOTO: EWA STACKELBERG